Yaratıcılık Fabrikası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yaratıcılık Fabrikası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Temmuz 2009 Cuma

Yaratıcılık Fabrikası
Yaratıcılık Fabrikası
İşyerinizi bir fikir jeneratörüne dönüştürmek için pratik öneriler

Yazar: Jack Foster

Genel olarak reklamcılık sektöründe üst düzey yetkili kişilere hitap eden bir kitap olmakla birlikte, insan ilişkileri açısından da faydalı bilgiler veren bir kitap.
İçindeki illüstrasyonlar da kitabın daha rahat ve sıkılmadan okunmasını sağlıyor.

Kitap “fikircilik” kavramının tanımı ve önemiyle başlıyor, yazara göre reklamcılık gibi sektörlerde yönetici sıfatı taşıyan kişilerin yaptıkları “yönetmek” ya da “ yönlendirmek” değil, “fikircilik” etmek.
“Lider motive eder, yönlendirir, yönetir ve rehberlik eder. Fikirci yenileştirir. … Kısacası fikircilik liderliğin bir adım önünde gider, çünkü bir fikirci liderlikten daha fazlasını yapar – o, kişilerin kendi rehberliklerine olan inancını destekler.”

Kitapta konuyla ilgili Henry Miller’dan çok güzel bir alıntı da var;
“Hiç kimse kaderimizi ellerine teslim edebileceğimiz kadar büyük ya da akıllı değildir. Herhangi birisi bizi ancak kendi kendimizi yönetebileceğimize olan inancımızı güçlendirerek yönlendirebilir.”

Yazara göre bir fikircinin kişisel olarak yapılabileceği 16 şey var;
1. Altın kuralı izleyin.
Bu altın kuralın ne olduğunu en iyi Goethe’nin su sözüyle özetleyebiliriz;
“Birisine olduğu gibi davranırsak onu olduğundan daha kötü hale getiririz. Oysa ona, olma potansiyelini taşıdığı kişiymiş gibi davranırsak, onu olması gerektiği kişi haline getiririz.”
2. Birlikte çalıştığınız kişileri umursayın.
3. Onların sizin için değil, sizinle birlikte çalıştığını unutmayın.
4. Sizden hoşlanmalarını sağlayın.
5. Hataları üstlenin, övgüleri onlara aktarın.
6. Sadece hoşlandığınız kişileri ise alın.
7. Onlara güvenin.
8. Çabalarını övün.
9. Onlara başarısız olma özgürlüğü tanıyın.
10. Amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olun.
11. Önemli konularda asla yalan söylemeyin.
12. Biraz coşkulu olun.
13. Onlardan yardım isteyin.
14. “Ben” demekten vazgeçin.
15. Soytarıyı oynayın.
Burada bahsi geçen soytarılık, yönetici konumundaki kişinin aptalca sorular sorması, saçma sapan şeyler söylemesi ve gülünç duruma düşmesi gibi durumların çalışanlara düşünmek, üretmek ve bunları açıklamak cesareti vereceği fikridir.
16. Kendiniz de keyif alın.

Yazara göre bir fikircinin örgütsel olarak da yapabileceği 7 eylem var;
1. Onayların sayısını azaltın.
Yani firma içindeki hiyerarşiyi en aza indirin. Onaylayan kişinin onaylatan kişiden daha üstün olması gerektiği fikri, onaylatanı incitir ve başarısızlığa ve güvensizliğe iter.
2. Herkesi şirketin sahibi yapın.
3. Gereksinimlerini karşılayın.
4. Küçük tutun.
Burada vurgulanmak istenen, bir işyerinde çalışanların sayısı artarsa kişiler arasındaki ilişkilerin kopacağı, bu yüzden sayının düşük tutulmasının ilişkileri pekiştirip, yaratıcılığı artıracağıdır.
5. Onlara şirketle ilgili her şeyi anlatın.
6. Kurallardan kaçının.
7. Eğitim giderlerini karşılayın.

Son olarak bir fikircinin uygulayabileceği 18 strateji;
1. Tek bir çözüm değil, birçok çözüm isteyin.
2. Görevlerinin daha kolay görünmesini sağlayın.
3. Fikirleri reddetmeyin, daha fazlasını isteyin.
4. Onlarda bir seferde birden fazla görev verin.
Yazara göre bir fikir üretmenin en iyi yolu bilinçaltınızı o konu üzerine çalıştırmanızdır, ki bu da ancak başka bir isle uğraşırken mümkün olur.
5. Daha kısa zamanda daha fazla fikir üretmelerini isteyin.
6. Eğer işe yaramıyorsa değiştirin.
Burada bahsi geçen değiştirme çalışanlar içindir.
“Nasıl, her zaman daha iyi bir fikir ortaya çıkabilirse, her zaman daha iyi bir ekip de kurulabilir.”
7. Kendi başlarına bırakın.
8. Bildikleri gibi yapmalarına izin verin.
9. Problemin gerçek problem olduğundan emin olun.
10. Parlamalarına olanak tanıyın.
11. Korkulara karşı uyanık olun.
Buradaki korkular, insanların işlerini kaybetme korkulardır. Bu korku kimi insanların yaratıcılığını artırırken, kimi insanlarda olumsuz etki yapar.
Öncelikle kırılgan ve deneyimsiz insanlar bu korku yüzünden fikir üretmek ve bunları açıklamaktan korkabilirler.
İkinci olarak korku kısa vadede insanları olumlu etkilerken uzun vadede sonuç almayı engeller. İnsanlar böyle gergin ortamlarda çalışmayı reddederler ve en kötüsü bu korku iş yerinin havasını zehirler.
12. Bize-karşı-biz değil, bize-karşı-onlar haline getirin.
Yani şirket içinde gruplar oluşturup rekabet ortamı yaratmaktansa, bu rekabet duygusunu rakiplere yöneltmek daha iyidir.
13. Herkesin yaptığını paylaşın.
14. Deneyimleri paylaşın.
15. Keyif yaratma yollarını araştırın.
16. Tatile çıkmalarında ısrarcı olun.
17. Tatile istedikleri zaman çıkmalarını sağlayın.
18. Verimliliği unutun, fikri umursayın.

Kitap genel olarak yukarıdaki bilgilerden ibaret. Yukarıdaki maddeleri anladığınız sürece kitabı okumanıza gerek olmadığını düşünüyorum.

Kimler okumalı:
Yönetici adayları
İş hayatına yeni adım atanlar
Ayrıca insanlarla iyi iletişim kurmak için de faydalı olabilir.

Chako